Terma & Syarat | Makarem
Terma & Syarat

Terma & Syarat

Terima kasih kerana lawati laman web korporat Syarikat Dur Hospitality. Dengan mengakses laman web ini ("Laman Web"), anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang tertera pada halaman ini ("Terma Penggunaan"). Sila baca dengan teliti.

Gunakan Laman web dengan Sewajarnya

Gunakan laman web kami dengan cara yang betul untuk digunakan. Iaitu, jangan cuba campur tangan dengan ciri-ciri keselamatan, menghalang orang lain dari mengakses, atau merosakkan atau memusnahkan maklumat di dalamnya. Kami menitik berat perkara-perkara ini secara serius dan akan merujuk mereka kepada penguatkuasaan undang-undang.

Anda tidak boleh menggunakan kandungan yang anda dapati di laman web kami dengan apa cara sekalipun melainkan anda dapat kebenaran bertulis dari Dur Hospitality. Ia termasuk logo, carta, dan gambar dan juga mana-mana teks di Laman Web atau dalam fail yang kami sediakan di Laman Web.

Jika anda ingin meminta kebenaran untuk menggunakan sesuatu dari laman web kami, anda boleh hubungi kami di ([email protected]) atau (+966 (11) 4816666). Kami akan lakukan yang terbaik untuk balas kepada anda dengan cepat dan melayan permintaan anda.

 

 

Apa yang kami dapat daripada anda apabila anda lawati Laman Web

Kami kumpulkan dua jenis maklumat daripada anda apabila anda lawati Laman Web.

Pertama, kami kumpul beberapa maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada kami. Sebagai contoh, jika anda isi borang web pada halaman “Hubungi Kami" kami, kami kumpul maklumat tersebut.

Kedua, kami secara automatik kumpul beberapa maklumat daripada anda berkaitan dengan bagaimana anda akses Laman Web. Sebagai contoh, kami kumpul alamat Protokol Internet (IP) bagi domain yang anda gunakan untuk akses internet, tarikh dan masa anda akses laman web kami, halaman yang anda lawati, dan alamat Internet laman web web dari mana anda hubung ke laman web kami, serta ciri-ciri lain yang serupa yang berguna kepada kami dalam menyediakan kandungan yang terbaik kepada anda. Maklumat ini tidak akan dikongsi dengan sesiapa sahaja di luar kakitangan sokongan bagi laman web ini, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang lain, dan digunakan hanya sebagai sumber maklumat statistik tanpa nama.

 

Had Tanggungjawab kami

 

Kami menyediakan laman web untuk anda dalam keadaan "sedia ada". Kami tidak memberikan apa-apa waranti atau jaminan tentang bagaimana laman web ini berfungsi, ketersediaan laman web ini, atau sama ada anda boleh dapatkan keputusan dari Laman Web ini.

 

Apa-apa liabiliti yang berkaitan dengan kualiti dan prestasi Laman Web, atau ketepatan atau kesempurnaan kandungan di Laman Web, adalah kepunyaan anda. Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau kerosakan yang timbul dari penggunaan Laman Web dalam apa jua cara. Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk menggunakan Laman Web dalam apa jua cara.

 

Jika anda melanggar Terma Penggunaan ini, anda akan bertanggungjawab ke atas apa-apa keputusan pelanggaran itu termasuk apa-apa tuntutan undang-undang terhadap Syarikat, syarikat gabungan, atau pegawai, pengarah yangb ertanggungjawab, anda dikehendaki menanggung rugi, mempertahankan, dan melindungi Pihak Syarikat bagi tuntutan undang-undang.

 

Tentang Terma Penggunaan

 

Dengan menggunakan laman ini, anda bersetuju dengan Terma Penggunaan di halaman ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, jangan gunakan Laman Web.

 

Kami boleh mengubah Terma Penggunaan ini dari masa ke semasa, jadi sila semak halaman ini dengan kerap.

 

Kami berhak untuk tamatkan penggunaan anda terhadap laman web pada bila-bila masa, bagi sebarang sebab, tanpa notis atau liabiliti kepada kami. Jika anda langgar mana-mana Terma Penggunaan ini, dan kami tidak mengambil tindakan segera, itu tidak bermakna kami menerima tingkah laku anda atau bersetuju untuk tidak mengambil tindakan pada masa hadapan.

 

Jika terdapat apa-apa pertikaian antara anda dan Syarikat Dur Hospitality mengenai atau berkaitan dengan Terma Penggunaan ini, undang-undang Arab Saudi akan dilaksanakan terhadap pertikaian itu.

 

Jika terdapat apa-apa pertikaian, ia akan diselesaikan sebelum mahkamah Kerajaan Arab Saudi. Jika anda ada sebarang soalan mengenai Terma Penggunaan ini, hubungi kami di ([email protected]) atau (+966 (11) 4816666) dan kami akan kembali kepada anda dengan seberapa segera yang boleh.